SailCenter of Sweden

Produkter och tjänster för seglaren och segelbåten

SailCenter of Sweden

Riggservice | Service, underhåll, hantering segel, driftsättning

Är det tröttsamt och slitigt med att få till allt på segelbåten.

Vi hjälper er! Hos oss kan ni få hjälp med riggning, vi sätter riggen, mäter in och överlämnar såklart fullständig dokumentation på riggspänning etc.

Vi hjälper er med att ta fram linor och block för er rigg och för er båt. Vid uppdrag så gör vi alltid en översyn på alla delar och inkommer med förslag på sådant som behöver åtgärdas.

Segel kan vara tunga och svåra att hantera själv, låt oss hjälpa er. Vi kommer till er sätter segel, lattor, gör en översyn och gör nödvändiga grundinställningar.

Få hjälp med påriggning och avriggning. Vill ni ha förvaring översyn av segel så tillhandahåller vi även detta för er räkning.

Kontakta oss för prisuppgift...

Not…Vi är och vill vara noga. När vi hjälper er med er rigg, segel eller vad det nu kan tänkas vara, gör vi alltid en dokumentation vilken ni erhåller från oss.

Utifrån det kan ni sedan i lugn och ro ta de beslut som behövs för er segelbåt. Är upptäckt fel av allvarlig karaktär delges ni detta omgående.

Oavsett så finns vi för att hjälpa och att stötta. Att välja SailCenter of Sweden innebär att ni väljer kunskap och trygghet. För oss är trygghet viktigt, därför vill vi understryka att vi alltid agerar 100% seriöst i alla led.

SailCenter of Sweden AB är företaget som erbjuder speciella och högkvalitativa produkter för seglare och segling. Det kan vara att segla enskrov och flerskrov, riggservice, linor kolfiberlottor m.m.

SailCenter of Sweden AB
Sandbyhovsvägen 7
594 70 Loftahammar

Tel. 0739 44 20 21 / 27

ÖPPETTIDER

Måndag - Fredag kl. 08.00 - 17.00
Lördagar: Stängt
Söndagar: Stängt

Bolagsnamn - Org nr.
SailCenter of Sweden Loftahammar AB
559211-9464

SERVICES